Verwijzers en professionals

U bent verwijzer van Transfore. Op deze pagina vindt u verwijsinformatie. 

Huisartsen en hulpverleningsinstanties spelen een belangrijke rol bij het signaleren en doorverwijzen bij grensoverschrijdend gedrag. Wanneer en hoe verwijst u door naar een forensische zorginstelling? Wat houdt forensische zorg in? Hoe verloopt een behandeling en waar kunt u als verwijzer terecht bij vragen? 

Bekijk hier de hele factsheet van Transfore voor verwijzers

Wij stellen grenzen en geven vertrouwen

Transfore behandelt mensen met een psychische of psychiatrische stoornis die (dreigend) delictgedrag of ernstig probleemgedrag hebben laten zien. Vaak zijn er problemen op meerdere gebieden. Bijvoorbeeld oplopende schulden, drugs- of alcoholgebruik, somberheid of angstklachten, agressiviteit, stemmen horen, dakloos of werkloos zijn geworden. Er zijn meerdere routes waarlangs iemand bij Transfore in behandeling komt. 45% wordt doorverwezen door een huisarts. De meeste patiënten komen voor behandeling naar één van onze poliklinieken voor behandeling of we behandelen ze thuis. Ook begeleiden we patiënten bij het (zelfstandig) wonen. Wanneer meer intensieve zorg en veiligheid nodig zijn, kan iemand worden opgenomen in één van onze forensische klinieken.

Aanmelden

U wilt uw patiënt verwijzen? Ga naar de overzichtspagina voor de juiste contactgegevens van de verschillende organisatieonderdelen.

Aanvullende informatie

Wilt u achtergrondinformatie over de afdelingen van Transfore? Lees meer op de volgende pagina's:

 

Heeft u suggesties of vragen?

Laat het ons gerust weten via info@transfore.nl