Wie betaalt de behandeling?

Wie betaalt de behandeling? Dat is afhankelijk van hoe iemand bij Transfore terecht is gekomen. Als een strafrechtelijke maatregel is opgelegd, betaalt justitie de behandeling. Is er een verwijzing van de huisarts of een specialist? Dan komen de kosten voor rekening van de zorgverzekering. Informeer vóór de start van een behandeling, altijd bij de zorgverzekeraar wat er wel en niet vergoed wordt. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Het eigen risico voor uw behandelingen in 2022

Op 1 januari 2022 wordt het zorgprestatiemodel ingevoerd. Dit is een nieuw betalingssysteem in onze zorg. Dat kan gevolgen hebben voor het eigen risico van patiënten die vrijwillig worden behandeld. Dat wil zeggen via een huisarts of specialist zijn doorverwezen naar Transfore. De verandering geldt niet voor patiënten die vanuit Justitie een behandeling volgen bij Transfore. 

Het eigen risico

Wanneer u ouder bent dan 18 jaar worden ggz-behandelingen meestal vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Voor de meeste zorg betaalt u een eigen risico. Dit is een verplicht bedrag, dat alle verzekerden ieder kalenderjaar moeten betalen. Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Wat verandert er?

Op dit moment worden ggz-behandelingen als een pakket behandelingen bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. De rekening wordt aan het einde van dit pakket behandelingen gestuurd. Daarom betaalt u nu maar één keer eigen risico op het hele traject van uw behandeling.

Voorbeeld:
Start eind november 2021 uw behandeling? Dan wordt uw eigen risico in rekening gebracht voor de behandelingen (afspraken) in 2021.
Voor de behandelingen in 2022, wordt het eigen risico bedrag in 2022 in rekening gebracht. 

Ieder kalenderjaar wordt het eigen risico in rekening gebracht

Vanaf januari 2022 worden ggz-behandelingen niet meer als pakket in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar. Dan wordt ieder consult apart in rekening gebracht.
Dus: wanneer u twee keer per maand een behandeling krijgt, krijgt de zorgverzekeraar twee rekeningen die maand. De zorgverzekeraar kijkt bij elke rekening of uw eigen risico al opgemaakt is. Lopen de behandelingen door in een nieuw kalenderjaar, dan betaalt u  voor het nieuwe kalenderjaar ook het eigen risico.

Wat merkt u hiervan?

U merkt hier weinig of niets van

  • Wanneer uw behandeling in één kalenderjaar afgerond wordt.
  • Wanneer u al andere zorgkosten hebt gemaakt dit kalenderjaar (2021), bijvoorbeeld voor een medische behandeling of medicijnen. Dan kan het zijn dat ju uw eigen risico al betaald heeft. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen hoeveel eigen risico u nog heeft.
  • Wanneer u meerdere jaren in zorg bent en blijft. De zorgverzekeraar bracht het volledige eigen risico al automatisch in rekening. Dat blijft zo.

 

U merkt hier wel iets van

  • Wanneer uw eigen risico voor het kalenderjaar nog niet (helemaal) betaald is. Dan wordt het bedrag voor de behandeling gedeeltelijk bij u in rekening gebracht. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen hoeveel eigen risico je nog hebt.
  • Wanneer u in 2022 in zorg komt en uw behandelingen doorlopen in 2023. Dan brengt de zorgverzekeraar twee keer het eigen risico in rekening.

 

Moet u iets doen?

U hoeft zelf niets te doen. Uw zorgverlener schrijft alle onderdelen van de behandeling op volgens de afspraken van het zorgprestatiemodel. Uw behandelaar stuurt regelmatig de rekening op een veilige manier naar u of uw zorgverzekeraar. U kunt deze informatie ook zelf inzien via het clientenportaal Mijn Transfore

Lees hier de patientfolder over het zorgprestatiemodel (pdf) 

Lees hier de veelgestelde vragen over het zorgprestatiemodel (website Dimence)

Contracten zorgverzekeraars 2021 

Voor 2021 hebben wij (Dimence Groep) een contract afgesloten met alle zorgverzekeraars. Houd er wel rekening mee dat als u vrijwillig wordt behandeld, dat wil zeggen door de huisarts wordt doorverwezen, dit direct gevolgen heeft voor uw eigen risico. Zodra u door uw verwijzer bent aangemeld, betaalt u voor alle directe en indirecte tijd het wettelijke eigen risico óf het door u vrijwillig verhoogde eigen risico. Pas daarna betaalt uw zorgverzekeraar de kosten. Dat betekent concreet dat u de eerste kosten zelf moet betalen. Ook als na het eerste gesprek blijkt dat Transfore u niet de benodigde behandeling kan bieden. Immers zijn er dan al kosten gemaakt en een aantal (indirecte) handelingen uitgevoerd.

Het is goed om hiervan bewust te zijn.  Als u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Benader uw zorgverzekeraar ook als u hier zorgen over maakt, u kunt hier ondersteuning bij krijgen. 

Justitie

Wanneer u behandeling volgt op grond van een strafrechtelijke titel, dan vallen de kosten onder de Forensisch Zorg van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Reiskosten

Reiskosten en parkeerkosten zijn voor eigen rekening. In enkele gevallen worden reiskosten vergoed door de zorgverzekeraar.