Wie betaalt de behandeling?

Dat is afhankelijk van hoe iemand bij Transfore terecht is gekomen. Als een strafrechtelijke maatregel is opgelegd, betaalt justitie de behandeling. Is er een verwijzing van de huisarts of een specialist? Dan komen de kosten voor rekening van de zorgverzekering. Informeer vóór de start van een behandeling, altijd bij de zorgverzekeraar wat er wel en niet vergoed wordt. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Vergoedingen

Zorgverzekering

Voor 2020 hebben wij (Dimence Groep) een contract afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Let op: In Nederland kennen we het eigen risico. Kosten in de forensische ggz vallen ook onder het eigen risico.
Dit betekent dat als u vrijwillig wordt behandeld, uw eigen risico wordt aangesproken. Dat betekent concreet dat u de eerste kosten zelf moet betalen. Ook als na het eerste gesprek blijkt dat Transfore u niet de benodigde behandeling kan bieden. Immers zijn er dan al kosten gemaakt en een aantal (indirecte) handelingen uitgevoerd. Het is goed om hiervan bewust te zijn. 

Hou er dus rekening mee dat als u door de huisarts wordt doorverwezen dit direct gevolgen heeft voor uw eigen risico. Zodra u door uw verwijzer bent aangemeld, betaalt u voor alle directe en indirecte tijd het wettelijke eigen risico óf het door u vrijwillig verhoogde eigen risico. Pas daarna betaalt uw zorgverzekeraar de kosten. 

Wilt u weten welke invloed dit heeft op uw verzekering en eigen risico?
Check hiervoor dan direct de voorwaarden bij uw verzekeraar.
Maak het bespreekbaar als u hier zorgen over maakt, u kunt hier ondersteuning bij krijgen. 

Justitie

Wanneer u behandeling volgt op grond van een strafrechtelijke titel, dan vallen de kosten onder de Forensisch Zorg van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Reiskosten

Reiskosten en parkeerkosten zijn voor eigen rekening. In enkele gevallen worden reiskosten vergoed door de zorgverzekeraar.