Wie betaalt de behandeling?

Dat is afhankelijk van hoe iemand bij Transfore terecht is gekomen. Als een strafrechtelijke maatregel is opgelegd, betaalt justitie de behandeling. Is er een verwijzing van de huisarts of een specialist? Dan komen de kosten voor rekening van de zorgverzekering. Informeer vóór de start van een behandeling, altijd bij de zorgverzekeraar wat er wel en niet vergoed wordt. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Vergoedingen

Zorgverzekering

In Nederland kennen we het eigen risico. Kosten in de forensische ggz vallen ook onder het eigen risico. Wanneer u vrijwillig wordt behandeld wordt uw eigen risico  aangesproken.  Bij twijfel over de vergoeding van de behandeling, raden wij aan om contact op te nemen met de verzekeraar.

Justitie

Wanneer u behandeling volgt op grond van een strafrechtelijke titel, dan vallen de kosten onder de Forensisch Zorg van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Mogelijk wordt er ook een eigen bijdrage gevraagd.

Reiskosten

Reiskosten en parkeerkosten zijn voor eigen rekening. In enkele gevallen worden reiskosten vergoed door de zorgverzekeraar.