Wie betaalt de behandeling?

Dat is afhankelijk van hoe iemand bij Transfore terecht is gekomen. Als een strafrechtelijke maatregel is opgelegd, betaalt justitie de behandeling. Is er een verwijzing van de huisarts of een specialist? Dan komen de kosten voor rekening van de zorgverzekering. Informeer vóór de start van een behandeling, altijd bij de zorgverzekeraar wat er wel en niet vergoed wordt. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Vergoedingen

Zorgverzekering

In Nederland kennen we het eigen risico. Kosten in de forensische ggz vallen ook onder het eigen risico. Wanneer u vrijwillig wordt behandeld wordt uw eigen risico aangesproken.  Zodra u door uw verwijzer bent aangemeld, betaalt u voor alle directe en indirecte tijd het wettelijke eigen risico óf het door u vrijwillig verhoogde eigen risico. Oók als na het eerste gesprek blijkt dat Transfore u niet de benodigde behandeling kan bieden. Immers zijn er dan al een aantal (indirecte) handelingen uitgevoerd. Het is goed om hiervan bewust te zijn. 

Voor 2020 hebben wij (Dimence Groep) een contract afgesloten met onderstaande zorgverzekeraars: VGZ,  IZZ, IZA, UMC zorgverzekering, Unive, Zekur en Bewuzt. Met de overige zorgverzekeraars zijn wij nog in onderhandeling. Wij gaan er vanuit dat wij begin 2020 tot overeenkomst komen met deze verzekeraars.

Komt uw verzekeraar niet voor in bovenstaande rij, dan adviseren wij u om contact op te nemen met uw verzekeraar over de vergoeding van geestelijke gezondheidszorg in 2020.

Justitie

Wanneer u behandeling volgt op grond van een strafrechtelijke titel, dan vallen de kosten onder de Forensisch Zorg van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Reiskosten

Reiskosten en parkeerkosten zijn voor eigen rekening. In enkele gevallen worden reiskosten vergoed door de zorgverzekeraar.