Website Techwijzer FZ biedt overzicht tools

De nieuwe website Website Techwijzer FZ biedt een overzicht van de technologische middelen voor het forensische zorgveld en direct bruikbaar zijn in de behandeling van cliënten op het gebied van VR, games, apps, wearables en online modules.

De TechwijzerFZ is bedoeld voor behandelaren, therapeuten, sociotherapeuten en begeleiders van organisaties die forensische zorg aanbieden en is ontwikkeld door het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) in samenwerking met het Programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) en Transfore. Ga naar https://techwijzerfz.nl/ voor een overzicht.