Waardevolle 10e editie Festival Forensische Zorg

Op 23 januari jl. nam Transfore deel aan de 10e editie van het Festival Forensische Zorg in Maarssen. Er was veel belangstelling voor de presentatie over de pilot 'Hoog Risico Patiënten'. Ook onze stands werden druk bezocht. 

 

 
Bij de stands ging ons team van medewerkers, patiënten en samenwerkingspartners in gesprek met bezoekers over:
  
- het Forensisch Circuit Oost-Nederland;
- Virtual reality in de forensische zorg: 'Samen VooRuit met virtual reality';
- de 'Verlofhulp': met een app op verlof;
- de module 'Weet wat je kan': psycho-educatie LVB voor cliënten en hun naasten.
 
De reacties waren enthousiast; we hebben veel vragen mogen beantwoorden en waardevolle gesprekken gevoerd.
 
Wil jij ook meer informatie over een van bovenstaande onderwerpen? Neem contact op met het directiesecretariaat, T 0570 604 455.