Voorzitter overlegtafel legt beoordeling casussen Levensloopfunctie uit

De eerste patiënten zijn inmiddels toegelaten tot de Levensloopfunctie van de Proeftuin Ketenveldnorm Overijssel. Emiel van Veen, voorzitter overlegtafel IJsselland en procesregisseur Veiligheidshuis IJsselland neemt ons mee in de werkwijze en afwegingen die door de overlegtafel(s) hierbij is gemaakt.

“Ten eerste is het goed om te weten dat de overlegtafels zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de zorg, gemeentelijke partners, politie en justitie met als doel om domeinoverschrijdende problematiek te bespreken en op te lossen”, vertelt Van Veen. Er zijn twee overlegtafels in Overijssel: GGZ veiligheidsoverleg (IJsselland Noord en Zuid) en RFPN (Twente). “We bekijken per casus wat er nodig is van welke ketenpartner om tot een plan van aanpak te komen. In Overijssel is afgesproken dat de aanmeldingen voor de Proeftuin Ketenveldnorm vanuit de overlegtafel gedaan worden. Dat is de reden dat de overlegtafel ook adviseert over het wel of niet includeren van patiënten voor deze pilot.”

Alles op tafel voor een goed beeld
Van Veen legt uit dat de overlegtafel als het ware de hele case afpelt. “Alle noodzakelijke informatie komt op tafel om een goed beeld te vormen over wat er reeds gedaan is, wat heeft gewerkt en wat ook niet. Daarbij kijken we naar de achtergrond, de inzet op de verschillende vormen van zorg, en veiligheid (criminaliteit en openbare orde). Pas als echt alle wegen bewandeld zijn, komt de casus in aanmerking voor de pilot. De regiebehandelaar van het Levensloopteam heeft echter altijd het laatste woord. Mocht een positief advies onzerzijds toch worden afgewezen, dan moet er wel een goed onderbouwd advies met behandelingsperspectief onderliggen. Dit omdat het patiënten betreft die al aan de bovenkant van de as bevinden, voor hen is deze pilot de laatste kans. Het kan echter wel gebeuren omdat zowel de omgeving als doelgroep continue in beweging is. Soms ontstaan er ineens mogelijkheden vanuit een ander kader waardoor de pilot nog niet in beeld is.”

Levensloopbenadering
Van Veen kijkt positief naar de Proeftuin Ketenveldnorm. “Deze pilot kan het verschil maken omdat het Levensloopteam patiënten hierdoor wel blijvend in beeld kan houden. Door de levensloopbenadering ontstaan ook nieuwe mogelijkheden en argumenten om een rechtelijke machtiging wel overeind te kunnen houden. Het biedt tevens de ruimte voor een paar weken opname en er kan daarbij opgeschaald worden naar een hoog beveiligd bed. Dat betekent wel dat we er samen scherp op moeten zijn dat andere belangen een rol gaan spelen bij de toelating van de pilot. Wat regulier kan, moet regulier opgelost worden.”

Ondersteuning door verbinding en monitoring
Het Levensloopteam start officieel pas 1 juni, maar heeft voor enkele van deze patiënten al de eerste stappen uitgezet. Het team kan daarbij rekenen op ondersteuning vanuit de overlegtafel, onder meer om verbindingen te leggen met netwerkpartners. “Ook zullen we gaan monitoren. In de pilot gaan we al werkend ontdekken wat wel en niet werkt. Ook dat is belangrijk om inzichtelijk te krijgen.”

Quote Emiel
“Mijn droom is dat we de keten zo met elkaar kunnen inrichten dat patiënten niet meer tussen wal en schip vallen” 

 

Lees meer over de Proeftuin Ketenveldnorm Overijssel in de nieuwsbrief