VLOG 1,5 meter Teamdag Levensloopteam

De complexiteit van de doelgroep, de corona beperkingen (werken op afstand) en nieuwe teamleden waren voor het Levensloopteam de aanleiding voor een 1,5 meter teamdag. In een informele sfeer is gesproken over de vele mogelijkheden van patiënten, de behaalde resultaten en winsten als ook de ervaren barrières.

Het Levensloopteam is een belangrijk onderdeel van de ketenveldnorm Proeftuin Overijssel en biedt geïncludeerde patiënten langdurige zorg over organisatiegrenzen en domeinen heen. De ketenveldnorm biedt betrokken partijen de gelegenheid om met kortere en snellere lijnen dingen samen uit te proberen en buiten de gebaande paden te treden. Het levensloopteam staat dicht bij de betreffende patiënt en blijft betrokken.

Er is hiervoor een basis nodig van elkaar kennen en leren vertrouwen. De middag in de buitenlucht en de gesprekken op 1,5 meter afstand zorgden daar mede voor. Er zijn afspraken gemaakt hoe het team zich met de huidige beperkingen rondom Corona, in kan zetten voor de goede zorg die de patiënten nodig hebben.

De anderhalve meter samenleving en het contact op afstand geeft ook frustratie bij het team. Jan Ebbelink, forensisch agoog daarover: “We zijn allen betrokken hulpverleners, je wilt de zorg kunnen leveren die de patiënten nodig hebben en dat lukt nu niet altijd zoals we dat zouden willen. Dat frustreert. We hebben gesproken hoe we met elkaar op zoek gaan naar mogelijkheden om de binding en contact te behouden met de patiënten. Ook hebben we het gehad over hoe we nog meer kunnen insteken op communicatie en samenwerking met onze collega instellingen om samen de doelen te kunnen behalen.” Extra bijvangst deze middag vond Ebbelink wel "dat we inzagen hoe veel expertise we in huis hebben en dat we elkaars kennis en ervaring goed benutten tijdens ons werk. Dit maakt het een krachtig team wat elkaar goed aanvult om tot gezamenlijke goede besluiten te komen wat vervolgens resulteert in goede zorg voor onze patiënten.”