Video: Transfore over beeldende groepstherapie online

De coronacrisis zorgt ervoor dat de forensische zorgbehandelingen zich op dit moment in grote mate online afspeelt. Dit geldt ook voor beeldende therapie. De vaktherapeuten van Transfore hebben daarom een manier bedacht hoe er toch op afstand beeldende groepstherapie gegeven kan worden. Dit door via een (beveiligde) e-health platform opdrachten te geven en samen interactief te bespreken. De tekenmaterialen zijn hiervoor opgestuurd. Natasja Verheij legt in bijgaande video van GGZ Nederland uit hoe bij Transfore beeldende groepstherapie online gegeven wordt.  “Wellicht niet helemaal ideaal, maar zowel wij als de patiënten vinden het prettig dat hierdoor het behandelcontact in stand kan blijven. Zo maken we er samen het beste van.” 

Wat is beeldende therapie in het kort?

In beeldende therapie wordt methodisch gewerkt met gerichte interventies en beeldende materialen, gereedschappen en technieken, bijvoorbeeld schilderen, tekenen, textiel, metaal, steen, hout en digitale middelen. De patiënt doet tijdens dat proces fysieke, zintuiglijke, emotionele en cognitieve ervaringen op. Bijzonder aan beeldende therapie is dat het werkstuk concreet is. De patiënt kan het loslaten, wegleggen, er naar terugkijken en ervaren hoe het is om het eens anders te doen. Beeldende therapie wordt door veel patiënten beleefd als een rechtstreekse weg naar diepere gevoelslagen. Beeldende therapie is heel ervaringsgericht en  confronteert met patronen in denken, voelen en handelen binnen een relatief veilige situatie. 

De weerszijden van behandelen op afstand

Beeldende therapie is ervaringsgericht, waardoor je nu wel een aantal aspecten van het proces mist zoals dat in een ruimte gaat, deze fysieke dynamiek is moeilijker te vangen. Non-verbale reacties zijn bijvoorbeeld lastiger te zien en door het beeldscherm wat er tussen in staat, worden er wellicht minder dingen dan anders gezegd. Daarnaast zit er soms een vertraging op de lijn, wat een gesprek moeilijker maakt.  Daarentegen is het in deze tijd waarbij de sociale contacten geminimaliseerd worden, toch fijn om zo de behandelcontacten warm te houden en in betere tijden weer eenvoudig de groepsbehandeling in de poli te kunnen hervatten. Ook patiënten zijn blij dat er alternatieven worden aangeboden en er betrokkenheid is vanuit de hulpverlener. De corona brengt ook voor hen immers veel onzekerheid en angst met zich mee. Dan is het prettig dat er op deze digitale wijze contact kan blijven bestaan met de behandelaren. We kijken er natuurlijk naar uit dat we elkaar weer face to face kunnen ontmoeten.