Vanaf 1 juli 2021 is de Dimence Groep rookvrij

De Dimence Groep is vanaf 1 juli 2021 helemaal rookvrij. Het rookverbod gold al voor alle gebouwen en afdelingen en wordt nu uitgebreid naar alle terreinen en in het zicht daarvan. Dit geldt ook voor Transfore als onderdeel van de Dimence Groep. Alleen voor klinische patiënten die geen alternatief hebben om te roken, wordt tot 1 januari 2023 een uitzondering gemaakt. 

De Dimence Groep staat voor het versterken van de mentale gezondheid. Het is wetenschappelijk bewezen dat roken je gezondheid verslechterd. Stoppen met roken is een stap naar een gezonder leven. Medewerkers, patiënten en cliënten worden geholpen met stoppen met roken met als uitgangspunt dat roken een verslaving is, dat om een eigen aanpak vraagt. 

Vitaliteit

De Dimence Groep vindt het belangrijk dat medewerkers vitaal, gezond en duurzaam aan het werk kunnen blijven en zet zich in om de vitaliteit van medewerkers te vergroten. Een gezonde leefstijl en een gezonde en veilige werkomgeving waar rookvrij kan worden gewerkt, vormt daarbij een essentieel onderdeel. Het bijdragen aan het nemen van de eigen regie over het naleven van een gezonde leefstijl kan een aanzienlijke gezondheidswinst opleveren voor cliënten. Dit past bij de ambitie van de Dimence Groep op dit gebied.

Download de folder voor meer informatie