Vacatures bij Transfore

Werken bij Transfore? We zijn regelmatig op zoek naar nieuwe collega's. Op de website van de Dimence Groep vind je een overzicht van de actuele vacatures.

Werken bij Transfore betekent:

  • Een zo plat mogelijke organisatiestructuur. Dit bevordert nu én in de toekomst de flexibiliteit.
  • Goed herkenbare organisatieonderdelen.
  • Gegarandeerd korte lijnen naar en bereikbaarheid en beschikbaarheid van leidinggevenden. Een belangrijke voorwaarde voor een goed behandelklimaat voor patiënten.
  • Verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie.
  • De organisatiestructuur is ondersteunend aan het bieden van doorlopende behandeling, waarbij de overgang verplicht-vrijwillig, klinisch-ambulant geen barrières vormen.
  • De organisatiestructuur draagt bij aan herkenbaarheid voor (keten)partners.

Spreekt jou dit aan? Kijk voor actuele vacatures op www.werkenbijtransfore.nl.