Transfore maakt virtual reality realiteit

De toegevoegde waarde van virtual reality (VR) in de (forensische) geestelijke gezondheidzorg wordt steeds duidelijker. Maar hoe kan VR de huidige behandelingen verder verbeteren? En hoe ziet de ‘ideale’ VR-toepassing eruit om die waarde zoveel mogelijk te optimaliseren? Stichting Transfore onderzoekt dit samen met de Universiteit Twente op een niet-alledaagse manier, namelijk via participatory development.

Hanneke Kip, promovenda bij de Universiteit Twente en Transfore, vertelt: “We doen dit samen met de mensen die daadwerkelijk te maken krijgen met de toepassing: patiënten en behandelaren. Dit doen we omdat juist zij goed weten hoe VR de praktijk kan verbeteren. Al vanaf het begin van ons onderzoek zijn zij nauw betrokken. Zo nemen ze deel aan de projectgroep en vragen we input via inspiratiesessies, interviews en een online vragenlijst.” Kip vervolgt: “Op deze manier technologie ontwikkelen gebeurt nog niet vaak. En dat terwijl het juist zo belangrijk is om vanaf het begin van een ontwikkelproces goed te luisteren naar wat speelt in de praktijk.”

Benieuwd naar de belangrijkste resultaten tot nu toe? Bekijk de samenvatting.

Help mee
Op basis van de interviews, inspiratiesessies en ander onderzoek heeft het projectteam een aantal ideeën uitgewerkt in filmpjes. Laat jij weten wat je ervan vindt? Bekijk de filmpjes en vul de vragenlijst in.

Meer informatie
Wil je meer weten over het onderzoek? Neem dan contact op met Hanneke Kip.  

VR in de geestelijke gezondheidzorg
Met behulp van VR kan een patiënt bepaalde vaardigheden oefenen in een realistische context. De patiënt krijgt het gevoel daadwerkelijk in een situatie aanwezig te zijn, ook al is hij of zij eigenlijk in een behandelkamer. Door op die manier te oefenen, kan de patiënt beter leren omgaan met lastige situaties. Ook krijgen behandelaren meer inzicht in het gedrag van de patiënt omdat ze niet alleen over dat gedrag kunnen praten, maar het ook daadwerkelijk kunnen zien.