Referaat 6 februari: behandeling bij plegers huiselijk geweld

Op maandag 6 februari a.s. wordt er een referaat gehouden over behandeling bij plegers huiselijk geweld. Van 14.00 tot 16.30 uur gaat referent Tijmen Weber, docent en socioloog aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen in op typologieën van huiselijk geweld plegers en de behandelingtoewijzing: one size fits all? Co-referent is Jan Dijkhuis, verpleegkundige Transfore, FACT Ijssel-Vecht. Het referaat vindt plaats op het Directiebureau Transfore, gebouw Schroeder van der Kolk (nummer 5), Nico Bolkesteinlaan 1 in Deventer.

Over het onderzoek

Zelden worden plegers van huiselijk geweld in subtypes onderverdeeld, ook niet ter onderbouwing van het behandelplan. In een onderzoek onder plegers van huiselijk geweld die vrijwillig of verplicht in behandeling waren in de ambulante forensische psychiatrie (n = 110) zijn zij onderverdeeld volgens de 4 subtypen zoals ontwikkeld door Holtzworth-Munroe and Stuart (1994). De vier typen zijn: Family-Only, Borderline/Dysphoric, Generally Violent Anti-Social en Low Level Anti- Social.

Allereerst is gekeken of de Nederlandse populatie past in de vier subtypen. Vervolgens is gekeken of met het soort pleger rekening wordt gehouden in het toewijzen van behandeling. De resultaten van het onderzoek zullen eerst worden besproken, waarna de co-referent dit toetst aan de praktijk.

Voor wie

Behandelaren in de algemene en forensische GGz

Doel

In toewijzen behandelmethodiek overwegen behandelaren rekening te houden met het soort huiselijk geweldpleger

Opgave en informatie

Yvonne Bouman (y.bouman@transfore.nl)