Proeftuin Ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg

Overijssel is één van de vier regionale proeftuinen voor de ketenveldnorm Levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg. Doel van de ketenveldnorm is het realiseren van passend zorgaanbod voor mensen met (potentieel) gevaarlijk en overlastgevend gedrag veroorzaakt door een psychische stoornis en/of verstandelijke beperking.

Het Levensloopteam is een belangrijk onderdeel van de ketenveldnorm en wordt gevormd door verschillende organisaties. We hebben deze animatie gemaakt waarin in eenvoudige taal wordt uitgelegd hoe de ketenveldnorm werkt, het belang van samenwerking en wat de rol is van het levensloopteam. Met Willem als hoofdrolspeler. 

De proeftuin is bedoeld om te onderzoeken of het uitvoeren van deze ketenveldnorm tot deze gewenste zorg leidt. Daarnaast worden de vier regionale proeftuinen gebruikt om te kijken hoe de bestuurlijke en financiële keten kan worden gerealiseerd die hiervoor nodig is.  In de proeftuin ketenveldnorm Overijssel werken veel partijen intensief samen. In dit videoportret vertellen enkele samenwerkingspartners hierover vanuit verschillende perspectieven 

Transfore levert als regievoerder een actieve bijdrage aan deze proeftuin en het Levensloopteam. Daarnaast biedt Transfore, wanneer de problematiek hierom vraagt, ook beveiligde intensieve zorg. Voor meer informatie over de proeftuin Overijssel kunt u terecht bij Joanne Snijder, projectleider, 06-53124541 / j.snijder@transfore.nl

Wilt u meer weten over (de proeftuinen van) de ketenveldnorm Levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg? Kijk dan op www.continuiteitvanzorg.nl voor diverse publicaties en achtergrondinformatie.