Proeftuin Ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg

Overijssel is in 2019 één van de vier regionale proeftuinen voor de ketenveldnorm Levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg. Doel van de ketenveldnorm is het realiseren van  passend zorgaanbod voor patiënten met (potentieel) gevaarlijk en overlastgevend gedrag, mede veroorzaakt door een psychische stoornis en/of LVB. De proeftuin is bedoeld om te onderzoeken of het uitvoeren van de ketenveldnorm zoals die is ontwikkeld tot deze gewenste zorg leidt. Daarnaast worden de vier regionale proeftuinen gebruikt om te kijken of de bestuurlijke en financiële keten die nodig zijn ook kunnen worden gerealiseerd.

De proeftuin kan alleen succesvol zijn door intensieve samenwerking tussen een groot aantal (zorg)partners.

Transfore levert een actieve bijdrage aan deze proeftuin. Naast aanvrager van de proeftuin, nemen medewerkers van Transfore deel aan het levensloopteam dat de ambulante zorg in de proeftuin biedt. Daarnaast biedt Transfore, wanneer de problematiek van de patiënt hierom vraagt, ook beveiligde intensieve zorg.

Wilt u meer weten over de ketenveldnorm Levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg, ervaringen in Overijssel en de andere drie proeftuinen? Kijk dan op www.continuiteitvanzorg.nl. Hier vindt u naast nieuwsbrieven ook diverse publicaties en achtergrondinformatie.

Voor meer informatie over de proeftuin kunt u terecht bij Joanne Snijder, projectleider, 06-53124541 / j.snijder@transfore.nl