Proeftuin Ketenveldnorm levensloopaanpak

Proeftuin Ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg

Overijssel is één van de vier regionale proeftuinen voor de ketenveldnorm Levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg. Doel van de ketenveldnorm is het realiseren van passend zorgaanbod voor mensen met (potentieel) gevaarlijk en overlastgevend gedrag veroorzaakt door een psychische stoornis en/of verstandelijke beperking.

Het Levensloopteam is een belangrijk onderdeel van de ketenveldnorm en wordt gevormd door verschillende organisaties. We hebben deze animatie gemaakt waarin in eenvoudige taal wordt uitgelegd hoe de ketenveldnorm werkt, het belang van samenwerking en wat de rol is van het levensloopteam. Met Willem als hoofdrolspeler. 

De proeftuin is bedoeld om te onderzoeken of het uitvoeren van deze ketenveldnorm tot deze gewenste zorg leidt. Daarnaast worden de vier regionale proeftuinen gebruikt om te kijken hoe de bestuurlijke en financiële keten kan worden gerealiseerd die hiervoor nodig is.  In de proeftuin ketenveldnorm Overijssel werken veel partijen intensief samen. In dit videoportret vertellen enkele samenwerkingspartners hierover vanuit verschillende perspectieven 

Transfore levert als regievoerder een actieve bijdrage aan deze proeftuin en het Levensloopteam. Daarnaast biedt Transfore, wanneer de problematiek hierom vraagt, ook beveiligde intensieve zorg. 

Voor meer informatie over de proeftuin Overijssel kunt u terecht bij Joanne Snijder, projectleider, 06-53124541 / j.snijder@transfore.nl. Wilt u meer weten over de andere proeftuinen van de ketenveldnorm Levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg? Kijk dan op www.continuiteitvanzorg.nl voor diverse publicaties en achtergrondinformatie.
 

Lees in deze verhalen hoe Levensloopteam het verschil maakt

Het Levensloopteam vertelt aan de hand van enkele verhalen over hun werkwijze waarin lange adem en het verbinden van groot belang is. Zo is Arjan wars van bemoeizorg, maar redt hij het niet alleen. Zit Willem anderhalf jaar nadat hij bij het levensloopteam werd aangemeld met de juiste zorg op de juiste plek. Is Manfred na een half jaar buitenland opeens weer opgedoken en heeft Johannes na een volhoudend levensloopteam weer onderdak. Lees de verhalen van Willem, Arjan, Johannes en Manfred. In deze video kunt u zien hoe een naaste de steun vanuit de ketenveldaanpak en het levensloopteam ervaart. 

 

Feestelijke afsluiting Proeftuin Overijssel

Op woensdag 14 april  hebben we de proeftuin Overijssel feestelijk afgesloten. Deze kunt u hier terugkijken. Twee jaar lang was Overijssel proeftuin voor de uitvoering van de ketenveldnorm. Het levensloopteam en de vele partners in de provincie hebben samen hard gewerkt. Doel was een sluitende aanpak te maken voor een doelgroep met (potentieel) gevaarlijk gedrag door complexe problematiek. Mensen met en voor wie al van alles geprobeerd is, maar niets lange tijd lijkt te werken.  Twee jaar later zijn we echt stappen verder, bijvoorbeeld in de domeinoverstijgende samenwerking en het realiseren van hoogbeveiligde bedden. We hebben veel meegemaakt met en rond de doelgroep, mooie en moeilijke momenten gekend en geleerd door te experimenteren.

 

Factsheet Ketenveldnorm levensloopaanpak
Factsheet resultaten proeftuin Overijssel