Onderzoek kwaliteit van leven en middelengebruik in de forensische zorg

Transfore is partner in een project dat het spanningsveld onderzoekt tussen het beleid rondom middelengebruik enerzijds en het verbeteren van de kwaliteit van leven in de forensische GGZ anderzijds.  

Erg relevant, immers de ‘werkvloer’ heeft hier dagelijks mee te maken. Hoe kunnen we de stoornis in het middelengebruik behandelen én de kwaliteit van leven verbeteren? Daar willen we met dit project antwoord op geven. 

 

Praktisch handelingsprotocol 

“Wij vinden kwaliteit van leven een belangrijk onderdeel van onze zorg. Middelengebruik is daarbij een dilemma waar we in de praktijk tegen aanlopen. Dit onderzoek geeft ons de kans om hiermee aan de slag te gaan”, geeft senior onderzoeker Yvonne Bouman aan als argumentatie voor de deelname van Transfore. De FPA in Almelo is pilotlocatie voor dit project. Tevens nemen Debbie Sterrenborg en Paulina Mazic namens Transfore deel aan de Community of Practice (CoP’s) 

Sommige kwesties zullen onoplosbaar blijken, in andere kwesties zit waarschijnlijk meer lucht. Het uiteindelijke ‘product’ van dit project is een handelingsprotocol op afdelingsniveau en kliniekniveau waarmee de werkvloer in veelvoorkomende gevallen uit de voeten kan.  

 

Partners project 

Het project wordt gefinancierd door Kwaliteitsnetwerk Forensische Zorg (KFZ). Tactus Verslavingszorg verzorgt de coördinatie, het IVO onderzoekt de dilemma’s en leidt de Community of Practice waarin de projectpartners hun kennis en ervaring bundelen om te komen tot een advies en handelingsprotocol. Andere partners zijn  Van MesdagkliniekNovadic-KentronNISPA en Het Zwarte Gat.