Nieuws

29 augustus 2019

Wat is een goed leven? Het antwoord hierop is voor iedereen anders. Hierover praten we op 11 november 2019 graag met onze #stakeholders zodat we samen kunnen optrekken om het leven van patiënten beter te maken. Praat u mee? U kunt zich opgeven via de website van... Lees meer

23 juli 2019

Ook in de periode van de zomervakantie werkt het Levensloopteam proeftuin Ketenveldnorm Overijssel hard door. Het Levensloopteam is de casussen aan het verkennen die zijn toegelaten tot de pilot, heeft veel nieuwe connecties gemaakt en praktische zaken opgepakt. Kortom de Proeftuin Ketenveldnorm Overijssel levensloopbestendige en intensieve... Lees meer

24 juni 2019

Het Levensloopteam heeft afgelopen week in kader van de Proeftuin Ketenveldnorm kennisgemaakt met het crisis voordeurteam van Mediant en tevens de klinische setting Helmer-Es bezocht. Na een hartelijk ontvangst en rondleiding ontstond er een goed gesprek over waar en hoe de beide partijen elkaar kunnen vinden in de samenwerking. Ook is de... Lees meer

19 juni 2019

Transfore is partner in een project dat het spanningsveld onderzoekt tussen het beleid rondom middelengebruik enerzijds en het verbeteren van de kwaliteit van leven in de forensische GGZ anderzijds.  

Erg relevant, immers de ‘werkvloer’ heeft... Lees meer

17 juni 2019

De Dimence Groep heeft het Bestuursverslag 2018 en de Jaarrekening 2018 gepubliceerd. In het Bestuursverslag wordt aangegeven welke belangrijke stappen zijn gezet om de collectieve ambitie te behalen: de mentale gezondheid, maatschappelijke participatie en het welzijn van de mensen in ons werkgebied verbeteren. Ook wordt vermeld dat Transfore... Lees meer

29 mei 2019

De eerste patiënten zijn inmiddels toegelaten tot de Levensloopfunctie van de Proeftuin Ketenveldnorm Overijssel. Emiel van Veen, voorzitter overlegtafel IJsselland en procesregisseur Veiligheidshuis IJsselland neemt ons mee in de werkwijze en afwegingen die door de overlegtafel(s) hierbij is gemaakt.

“Ten eerste is het goed om te weten... Lees meer

15 mei 2019

Deze week is bekend gemaakt welke professionals gaan deelnemen aan het Levensloopteam van de proeftuin ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg Overijssel. Nog deze week komt het Levensloopteam voor het eerst bij elkaar. 

Het Levensloopteam bestaat uit 4 forensische agogen, 2 maatschappelijke werkers, 2 interne... Lees meer

18 maart 2019

Overijssel is in 2019 één van de vier regionale proeftuinen voor de ketenveldnorm Levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg. Doel van de ketenveldnorm is het realiseren van  passend zorgaanbod voor patiënten met (potentieel) gevaarlijk en overlastgevend gedrag, mede veroorzaakt door een psychische stoornis en/of LVB. De proeftuin is... Lees meer

1 maart 2019

Sinds 1 maart 2019 bestaat Transfore officieel 5 jaar. Transfore is in die jaren uitgegroeid naar een verzameling afdelingen (waarvan sommigen een langere en anderen een kortere geschiedenis hebben dan vijf jaar), die inmiddels een goede samenhang vertonen en naar buiten toe een eenduidig beeld laten zien. In de afgelopen jaren is het gelukt om... Lees meer

3 december 2018

De forensische (F)ACT-teams van Transfore ontvingen onlangs het keurmerk Forensisch Flexible ACT en een certificaat van het CCAF. Met dit keurmerk krijgen patiënten en hun naasten meer inzicht in de kwaliteit van zorg.

Beter resultaat

Onze gecertificeerde teams voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren... Lees meer