Nieuwe e-module voor naasten beschikbaar

Forensische problematiek heeft niet alleen veel invloed op patiënten, maar ook op hun omgeving. Familie, vrienden en collega’s krijgen te maken met de gedachten, het gevoel en het (grensoverschrijdende) gedrag van de patiënt. En ze reageren hierop op hun eigen manier. Soms helpt dat, soms ook niet; meestal kost het hen erg veel energie. Transfore ondersteunt familie, vrienden en collega’s van patiënten met behulp van de nieuwe e-module 'Goed Ernaast'.

Het volgen van een e-module door naasten is een laagdrempelige manier om meer te leren over welke impact het heeft om samen te leven met iemand die grensoverschrijdend /strafbaar gedrag heeft vertoond. Het kan zorgen voor meer begrip, en het gevoel er niet alleen voor te staan. De e-module kent een goede balans tussen psycho-educatie en laagdrempelige oefeningen. Veel thema’s zijn niet specifiek forensisch, maar universeel voor naasten of mantelzorgers. 
 
In de module staan drie naasten centraal, twee partners (een man en een vrouw) en een moeder van mensen die in behandeling zijn in de forensische psychiatrie. De problematiek van de patiënten is herkenbaar en de issues waar de naasten mee worstelen ook. Thema’s als (over)betrokkenheid, opvoeding van de kinderen, wat vindt de rest van de omgeving ervan, grenzen bewaken, en bijvoorbeeld hoe om te gaan met de specifieke problematiek worden op een aansprekende en prettige manier onder de aandacht gebracht.

Toekenning KFZ-status

De module is ontwikkeld door Transfore en is zowel beschikbaar voor het netwerk van onze patiënten als voor het gehele forensische veld. Hoewel het product niet naar aanleiding van een KFZ-call is ontwikkeld, heeft de Programmacommissie KFZ aangegeven hier graag een KFZ-status aan toe te kennen en het product verder te willen verspreiden in het forensische veld. De module is beschikbaar via het e-platform van Minddistrict en via de website van Transfore.