MijnTransfore: direct online toegang tot het dossier

Patiënten van Stichting Transfore kunnen sinds 1 juni jl. hun dossier digitaal inzien via MijnTransfore. Hier vinden zij hun gespreksverslagen en behandelplan. Ook informatie van verwijzers is zichtbaar.

 

Beveiligde website

MijnTransfore is een beveiligde website. Via een persoonlijke inlog en sms-verificatie krijgen patiënten toegang tot hun eigen dossier.

 

Welke informatie kunnen patiënten inzien?

  • Onder meer het verslag van het adviesgesprek, het behandelplan, vragenlijsten en de voortgang van de behandeling.
  • Opgevraagde informatie van huisartsen en/of andere organisaties, zoals verwijsbrieven en onderzoeken.
  • Een afsprakenoverzicht.
  • De persoonlijke gegevens zoals deze bij ons bekend zijn.

 

Vragen

  • Patiënten kunnen met vragen over het registreren of inloggen contact opnemen met het Servicepunt, via T: 088 646 33 46 of E: mijn@transfore.nl. Met vragen over het dossier kunnen zij terecht bij hun behandelaar.
  • Verwijzers en andere professionals kunnen contact opnemen met de betreffende locatie van Transfore of mailen naar: info@transfore.nl.