Levensloopteam investeert in korte lijnen ketenpartners

Ook in de periode van de zomervakantie werkt het Levensloopteam proeftuin Ketenveldnorm Overijssel hard door. Het Levensloopteam is de casussen aan het verkennen die zijn toegelaten tot de pilot, heeft veel nieuwe connecties gemaakt en praktische zaken opgepakt. Kortom de Proeftuin Ketenveldnorm Overijssel levensloopbestendige en intensieve zorg is volop van start gegaan. In bijgaande nieuwsbrief meer over de stand van zaken en een interview met teammanager Evelyn ten Voorde. Het team houdt iedereen ook via de social media accounts van Transfore op de hoogte van de verrichtingen en netwerkbezoeken. Volg voor deze updates Transfore op LinkedIn, Twitter en Facebook. Reageren mag zeker ook!