Landelijke informatie

Nederland kent verschillende organisaties die gericht zijn op het ondersteunen van naasten. Ze bieden je mogelijkheden om lotgenoten te ontmoeten of jouw ervaringen te delen. Dat kan bijvoorbeeld online, telefonisch of tijdens een bijeenkomst. Ook geven ze veel informatie die jou als naaste kan helpen.

Een aantal bekende organisaties zijn:

Voor kinderen van een ouder met Psychische Problemen (zogenoemde KOPP-kinderen) is er specifieke ondersteuning. Lees hierover meer op de site van KOPPKVO, Labyrint of Mondriaan.

Overige informatiebronnen

In de publicatie ‘Uw familielid opgenomen in een forensische kliniek. Wat betekent dat voor u als familie en naastbetrokkenen?’ wordt ingegaan op thema’s waar naastbetrokkenen mee te maken krijgen aan de hand van een aantal ervaringsverhalen. Het boekje bevat praktische informatie, ook  voor naasten van patiënten met andere forensische zorg.