Kwaliteit Forensische FACT-teams beloond met keurmerk Forensisch Flexible ACT

De forensische (F)ACT-teams van Transfore ontvingen onlangs het keurmerk Forensisch Flexible ACT en een certificaat van het CCAF. Met dit keurmerk krijgen patiënten en hun naasten meer inzicht in de kwaliteit van zorg.

Beter resultaat

Onze gecertificeerde teams voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het Forensisch Flexible ACT-model. Uit onderzoek blijkt dat teams die op de juiste manier volgens dit model werken, betere resultaten bij patiënten boeken. Daarom toetst het CCAF dit in onafhankelijke audits.

Forensisch Flexible ACT-model

Onze forensische (F)ACT-teams in de regio’s IJsel-Vecht en Twente behandelen en begeleiden patiënten met psychiatrische problematiek in combinatie met (dreigend) grensoverschrijdend en/of delict gedrag. Door deze achtergrond ervaart een patiënt ook beperkingen in maatschappelijk functioneren, wonen en werken. Naast behandeling om (delict)risico’s te verminderen, zorgen de teams dan ook voor ondersteuning op dit vlak en ondersteunen ze patiënten in hun eigen herstelproces. Belangrijk in deze aanpak zijn:

  • outreachende zorg: de hulpverlener gaat naar de patiënt toe
  • een multidisciplinair team met behandelaars en begeleiders
  • integrale aandacht voor verslavingsproblematiek
  • risicotaxaties
  • de mogelijkheid de zorg snel te intensiveren door het hele team (shared caseload)
  • doelgroep- en wijkgericht werken

Meer informatie

Beide teams zijn opgenomen in het keurmerkregister van het CCAF.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met: