Justitie kiest voor forensische ggz-aanbieder Transfore

Transfore komt per 1 januari 2018 volledig op eigen benen te staan. De forensische ggz-aanbieder in Oost-Nederland wordt vanaf dan gelijk behandeld als andere zorgaanbieders bij de inkoop door Justitie. Transfore is en blijft hiermee een betrouwbare organisatie voor patiënten en hun naasten, medewerkers en relaties.

Transfore is opgericht na de sluiting van Forensisch Psychiatrisch Centrum Oldenkotte in 2014. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie koos destijds voor het sluiten van Oldenkotte vanwege een landelijk teruglopende behoefte aan tbs-capaciteit en een bezuinigingsopgave. Transfore kreeg vervolgens drie jaar de tijd om een totaalaanbod te ontwikkelen in Oost-Nederland voor mensen met een forensische titel, waarbij ambulante behandeling het uitgangspunt vormt. “Dat we al na twee jaar de bevestiging en daarmee het vertrouwen krijgen van Justitie om zelfstandig door te gaan, is fantastisch nieuws voor alle betrokken partijen,” vertelt Tinie Hendriks, directeur bedrijfsvoering Transfore.

Continuïteit van zorg
Justitie heeft betere uitstroom van forensische naar reguliere ggz hoog op de agenda staan om zo de veiligheid in de samenleving te bevorderen. Transfore vervult een centrale rol om deze continuïteit van zorg vorm te geven in Oost-Nederland. “Transfore is onderdeel van de Dimence Groep, waar ook gespecialiseerde ggz-aanbieder Dimence deel van uitmaakt. Alleen fysiek is dat al een pluspunt: we delen onze gebouwen, waardoor het voor de patiënt drempels verlaagt ook na het aflopen van de forensische titel in behandeling te blijven,” vertelt Hendriks.

Veiligheid voorop
Forensische psychiatrie gaat in de kern over veiligheid in de samenleving. “We willen voorkomen dat iemand met psychische problemen die een delict heeft gepleegd, dit gaat herhalen. Voor de een betekent dit opname in de forensische kliniek (FPK) of forensische afdeling (FPA), voor de ander volstaat poliklinische behandeling. Uitgangspunt is dat we niet langer dan nodig patiënten opnemen en toewerken naar deelname aan de maatschappij. Altijd met veiligheid voor de samenleving, patiënten, naasten en medewerkers voor ogen,” licht Hendriks toe.

Forensisch Circuit Oost-Nederland (FCON)
Om een goede bijdrage te kunnen leveren aan het vergroten van de veiligheid van de samenleving, is samenwerking met ketenpartners buiten de Dimence Groep ook nodig. Transfore heeft daarom het FCON opgezet. Hierin participeren forensische én reguliere ggz-aanbieders, veiligheidshuizen en enkele specialistische instellingen. Gezamenlijk uitgangspunt is dat de forensische patiënt op het juiste moment op de juiste plek de best passende zorg krijgt. “Voor al deze inspanningen wordt Transfore nu dus beloond door Justitie. Een enorme boost voor alle betrokken partijen om door te gaan op deze ingeslagen weg,” besluit Hendriks.