Johannes heeft ketenveldnorm nodig voor onderdak

Overijssel is een proeftuin voor de ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg. Een hele mond vol voor een lerend project waarin verschillende organisaties samenwerken. De norm beschrijft de zorg en begeleiding van patiënten die vaak gevaarlijk gedrag vertonen, door psychiatrische problemen, een verslaving of verstandelijke beperking. Het Levensloopteam is een belangrijk onderdeel van deze ketenveldnorm en biedt geïncludeerde patiënten langdurige zorg over organisatiegrenzen en domeinen heen. Zo ook aan Johannes. Wat merkt hij ervan dat er nu een levensloopteam bij hem betrokken is? 
 
“Het gaat door de gesprekken en contacten met het levensloopteam steeds beter met mij”, vertelt Johannes terwijl hij thee inschenkt. Op de achtergrond draait de wasmachine in de vakantiewoning waar hij nu tijdelijk woont.  “Zonder levensloopteam zou ik er alleen voor staan, het allemaal zelf moeten doen, dat lukt mij niet. Ik vind het wel belangrijk dat ik alles weer op orde krijg. Een woning, mijn financiën, de post. Het loopt nu allemaal nog door elkaar heen. Nu krijg ik daar hulp bij. Ik kan vragen stellen, even bellen. Dat is fijn. Ook heb ik een gesprek gehad met mijn psychiater over mijn medicatie. Dat wil ik in de toekomst gaan afbouwen, maar de eerste stap is dat ik een woning wil hebben.”

Contact lastig door toegangsverboden

Op het vinden van een eigen woning is Johannes erg gefocust. “Ik ben nu een huis aan het zoeken. Hiervoor heb ik me online ingeschreven dankzij een leentablet die ik tijdelijk van het levensloopteam heb gekregen. Ook helpen ze mij gelukkig met het leggen van contact met gemeente en andere instanties. Dat kan ik zelf niet door enkele toegangsverboden. Verder probeer ik de dagen door te komen door wat ritme aan te brengen in mijn dag. Ik sta op, ga naar mijn zus, eenmaal thuis ga ik na het avondeten douchen en daarna op de bank tv-kijken. Veel meer druk en stress om me heen kan ik voorlopig ook nog niet aan. Wel wil ik binnenkort twee keer per week gaan sporten. Als het mij daarnaast lukt om een woning te krijgen, dan is mijn doel voor dit jaar bereikt.”

De weerbarstige praktijk

In de praktijk verloopt het anders. De gemeente ziet geen mogelijkheden voor een woning voor Johannes. Ze verwachten niet dat hij zich gezien zijn geschiedenis aan de voorwaarden kan houden. Bovendien kan hij niet voldoen aan de doorbraakmethode (in één keer de helft van de schuld voldoen). Inmiddels zijn we een paar maanden en tijdelijke woningen verder. Hij heeft reclasseringstoezicht gekregen en is vanwege zijn agressie niet meer welkom bij de maatschappelijke opvang. Morgen gaat het levensloopteam hem weer bellen voor een afspraak. “Insteek is en blijft het vinden van een duurzame verblijfsplek voor Johannes”, aldus Fieneke Pieters van het Levensloopteam.  “We verwachten niet dat hij volgende maand weer op het juiste spoor zit. Met of zonder corona is een (paar) maand niet de termijn waarin wij denken. Daarvoor is de situatie te complex en dan was het al opgelost. Maar we blijven er hard voor werken dat Johannes zijn leven met de hulp de ketenveldnorm zo vorm kan geven dat hij onderdak heeft en geen overlast veroorzaakt, dat hij tevreden is. Want dan zijn wij het ook.”

Voor oplossing samen buiten gebaande paden

Pieters geeft aan dat dit uithoudingsvermogen en vindingrijkheid van alle partijen vergt. “We moeten als partners samen blijven kijken wat haalbaar is, ook voor de patiënt. We kunnen vanuit hulpverlenersoogpunt wel ideeën aan patiënt opleggen, maar als de patiënt dat niet wil of kan, redden we het daar toch niet mee. We moeten dealen met de werkelijkheid. Dat geldt ook voor de patiënt. We moeten daarin samenwerken. Want ook nu Johannes niet in aanmerking komt voor een woning, is het probleem niet opgelost, hij loopt op straat in diezelfde gemeente. De ketenveldnorm geeft ons de kans om met kortere en snellere lijnen dingen samen uit te proberen. Laten we samen de kans pakken dat we buiten de gebaande paden kunnen treden. Alleen samen kunnen we uitdaging aan, juist wanneer deze onmogelijk lijkt.” Dat blijkt wel uit de mail die we net voor het verschijnen van deze nieuwsbrief ontvangen: Johannes kan in de FBW terecht! 

Wilt u meer weten over de Proeftuin Ketenveldnorm? 

Op 2 juli 2020 kunt u meepraten en denken tijdens een digitale klankbordbijeenkomst