Hoe zit het met mijn privacy bij Transfore?

Transfore gaat zorgvuldig om met de privacy. We vertellen anderen niets over een individuele patiënt zonder dat daar toestemming voor is gegeven. Wij bewaren uw gegevens met de grootst mogelijke zorg. De maatregelen die wij treffen om onrechtmatige toegang tot patiëntgegevens te voorkomen voldoen aan de Nederlandse Norm voor Informatiebeveiliging in de Zorg (NEN 7510). Alle wettelijke rechten en plichten rondom het registreren van uw gegevens en privacy staan beschreven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst. Transfore handelt conform deze wetten. Daar waar onrechtmatig toegang wordt verschaft, neemt de organisatie die maatregelen die nodig zijn en volgen er (arbeidsrechtelijke) consequenties.