Hoe zit het met mijn privacy bij Transfore?

Transfore gaat zorgvuldig om met de privacy. We vertellen anderen niets over een individuele patiënt zonder dat daar toestemming voor is gegeven. Wij bewaren uw gegevens met de grootst mogelijke zorg. De maatregelen die wij treffen om onrechtmatige toegang tot patiëntgegevens te voorkomen voldoen aan de Nederlandse Norm voor Informatiebeveiliging in de Zorg (NEN 7510). Alle wettelijke rechten en plichten rondom het registreren van uw gegevens en privacy staan beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst. Transfore handelt conform deze wetten. Daar waar onrechtmatig toegang wordt verschaft, neemt de organisatie die maatregelen die nodig zijn en volgen er (arbeidsrechtelijke) consequenties.

Aanvullende regelgeving rondom privacy bezwaren diagnose informatie op factuur 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in haar GGZ- regelgeving een uitzondering gemaakt op het gebied van privacy: GGZ-cliënten kunnen bij hun zorgaanbieder aangeven dat ze bezwaar hebben tegen vermelding van diagnosegegevens op de factuur.

Standaard staan op de factuur (declaratie) naar de zorgverzekeraar verplicht de diagnosegegevens. Dat zijn geen persoonlijke details over de behandeling, die blijven tussen cliënt en behandelaar. Wel staat er een code op de factuur waarmee voor de zorgverzekeraar duidelijk is welke zorg voor welke prijs geleverd is. Wie privacy bezwaren heeft kan met Transfore deze privacyverklaring ondertekenen, zodat vermelding van diagnosegegevens achterwege blijft.