Groot onderzoek over hoe technologie Verslavingsbehandeling kan ondersteunen

Transfore start samen met Tactus, Trajectum en Universiteit Twente een groot onderzoek over de toegevoegde waarde van technologie voor cognitieve gedragstherapie bij verslaving. De subsidieaanvraag is toegekend door ZonMw.  In een serie studies wordt de komende 5 jaar onderzocht hoe ervaringsgerichte virtual reality en mobiele apps in combinatie met aangepaste cognitieve gedragstherapie (CGT+) op de beste manier ingezet kunnen worden.

Het onderzoek richt zich op mensen met een licht verstandelijke beperking met een drugs- of alcoholverslaving. Door hun beperkte cognitieve vaardigheden hebben ze minder baat bij cognitieve gedragstherapie (CGT). In dit project gaan we zoeken naar hoe technologie kan helpen om bestaande CGT beter aan te laten sluiten bij deze doelgroep. Onderzoeker Hanneke Kip: “Reflecteren is voor deze mensen lastig. Een vraag als ‘Waarom drink je alcohol?’ is voor hen moeilijk te beantwoorden. Daarom gaan we inzetten op doen in plaats van praten en denken. We verwachten dat dit beter past omdat de context dan in beeld is. Bij virtual reality kun je bijvoorbeeld in beeld brengen en zien wat iemand triggert. Oh ik zie dat je gestrest bent bijvoorbeeld, of ziet nu andere mensen drinken. Ook het invullen van een dagboekapp kan helpen om inzicht te krijgen hoe iemand zich gedurende de dag voelt.”

VR binnen de forensische zorg en verslavingszorg

Transfore gaat dit onderzoek samen met Tactus, Trajectum en de UT uitvoeren. Het is een groot project van vijf jaar waarbij een promovendus (5 jaar), postdoc (2 jaar) en junior onderzoeker (2 jaar) aangesteld worden bij de UT. De tijd van 5 jaren is nodig omdat er nog heel weinig onderzoek hier naar gedaan. Het is niet duidelijk hoe we deze technologie bij verslaving het best in kunnen zetten: in welke therapiefase? En bij welke patiënten? “Het is een project dat erg goed past bij waar Transfore al langer mee bezig is. Kip: “Het reeds bestaande onderzoek naar VR binnen de forensische zorg zetten we nu breder in richting verslavingszorg waardoor we nog meer impact maken.”

Patiënten en medewerkers betrokken

De onderzoekers willen dicht op de behandelpraktijk gaan zitten en gaan dan ook vroeg in gesprek met patiënten en medewerkers naar hun behoeftes. Dit zodat ook goed aansluit bij de praktijk. “We willen dat patiënten als experts een grote rol gaan spelen bij dit onderzoek. We laten ze meedenken en meelezen, zodat we niet met onbegrijpelijke onderzoekteksten komen als voorbeeld. Tijdens de laatste presentatieronde voor de subsidieaanvraag heeft een patiënt al verteld wat VR voor hem had kunnen betekenen in zijn behandeling. Hij verwoordde het verschil heel mooi als kijken naar een achtbaan of zelf in die achtbaan zitten. De beleving is totaal anders. Het is levensecht, maar in het geval van virtual reality wel in een gecontroleerde omgeving. “