Erkenning module 'Weet wat je kan': goed onderbouwd

De ‘Weet wat je kan’-module van Trajectum en Transfore is in juli 2020 door de Erkenningscommissie Justitiële interventies beoordeeld als ‘goed onderbouwd’. Dat betekent dat de interventie is erkend door de solide theoretische basis en is opgenomen in de databank Justitiële Interventies. De Erkenningscommissie vindt dat de werkzaamheid van de interventie helder is beschreven en aannemelijk is gemaakt met theorieën en empirische kennis. Afgelopen maand zijn de materialen en videoinstructies voor trainers vernieuwd. Bekijk de video's hier.

De ‘Weet wat je kan’-module leert patiënten en hun naasten om te gaan met een lichte verstandelijke beperking. "We merken dat veel mensen het lastig vinden om het bespreekbaar te maken als iemand een lichtverstandelijke beperking (LVB) heeft. Deze module helpt om hier met elkaar het gesprek over aan te gaan en leert patienten, hulpverleners en naasten hoe hier mee om te gaan", aldus Ragna Plomp, gezondheidszorgpsycholoog  bij Transfore.  De module 'Weet wat je kan' is ontwikkeld voor de forensische psychiatrie, maar is ook vrij beschikbaar voor andere instellingen waar mensen met een LVB professionele hulp ontvangen. Er zijn inmiddels veel instellingen getraind. Ook interesse? Bekijk de materialen op onze website en neem voor vragen contact op met Ragna Plomp, (0570 627901).