Bestuursverslag Dimence Groep 2018 gepubliceerd

De Dimence Groep heeft het Bestuursverslag 2018 en de Jaarrekening 2018 gepubliceerd. In het Bestuursverslag wordt aangegeven welke belangrijke stappen zijn gezet om de collectieve ambitie te behalen: de mentale gezondheid, maatschappelijke participatie en het welzijn van de mensen in ons werkgebied verbeteren. Ook wordt vermeld dat Transfore als één van de 7 stichtingen veel aandacht heeft besteed aan de problematiek van hoog risico patiënten.

Er is door Transfore deelgenomen aan een pilot in Oost-Nederland waarbij veel van onze inhoudelijke overtuigingen en samenwerkingen ingezet zijn. Het Forensisch Netwerk Oost-Nederland (FCON) waarin wij samen met veel anderen aan deelnemen, is een hechte samenwerking aan het worden die zijn vruchten begint af te werpen. Stichting Transfore heeft in 2018 een positief resultaat gehaald met name door een nagekomen bate over voorgaande jaren. 

Lees hier het Bestuursverslag 2018 en de Jaarrekening 2018